Intensiv Dynamisk korttidsterapi – Teorien og Terapien

Teorien bag:

ISTDP bygger på klassisk psykoanalyse og tilknytningsteori og ser psykiske lidelser som et resultat af brud i tidlige tilknytningsrelationer. Forstyrrelser og traumer i den tidlige tilknytning skaber en kaskade af komplekse følelser, som kan være så overvældende og angstskabende at de blokeres og undgås. Senere i livet, når disse følelser aktiveres, vil det medføre angst og forsvarsreaktioner. Angsten og forsvarene kan være totalt ubevidste for personen selv, og alligevel (eller netop derfor) medføre alvorlige problemer i form af fysiske symptomer, psykiske lidelser og relationelle vanskeligheder. Det vil sige, at klienten tidligt i livet har indlært mønstre for at håndtere sine følelser, ikke mindst ift nærhed og relationer. Visse følelser er blevet forbundet med angst og derfor blevet erstattet af forskellige forsvarsmønstre. Mønstre som var nyttige da de opstod, men er nu blevet et problem som hindrer klienten i at udfolde sit potentiale, tage vare på sig selv og leve det liv hun ønsker. 

Terapiens middel såvel som mål er således, at klienten hjælpes til at kende og mærke sine følelser uden at blive angst og forsvarspræget. Som Jon Frederickson så poetisk har formuleret det: ”The more you feel, the more you heal”. 

Klienten problem-skabende reaktionsmønstre er indlært i de tidlige relationer, men de udspiller sig i de aktuelle relationer, som klienten indgår i; de kan vise sig i forholdet til partneren, børn eller venner, på arbejdet og selvfølgelig vil de også vise sig i samtalen med psykologen.

Terapien:

Klientens individuelle mønstre af følelser, angst og forsvar er centralt for terapeutens vurdering (i ISTDP kaldet psykodiagnose) og intervention i terapien. Ordet dynamisk henviser netop til samspillet mellem følelser, angst og forsvar og terapeutens opgave er at vurdere og intervenere i forhold til klientens reaktioner ”moment to moment”. Terapiens fokus er således at hjælpe klienten til at mærke sine følelser og andre sunde jeg-funktioner, at klientens angst reguleres i nuet og at klienten hjælpes med at se og opgive usunde forsvarsmekanismer. Disse tre elementer betragtes i ISTDP som forudsætninger for at kunne træffe gode valg, udfolde sit potentiale og skabe det liv man ønsker.

At klientens karakteristiske mønstre udspiller sig i alle betydningsfulde relationer og således også i den terapeutiske relation, giver en mulighed for at arbejde med klientens problemer i det terapeutiske rum her og nu.

Det medfører at terapien bliver følelsesmæssig intens og stiller store krav til terapeutens faglige overblik og tilstedeværelse. Som terapeut er det din opgave at intervenere aktivt, præcist og i det terapeutiske nu, for at hjælpe din klient med at se og ændre de negative mønstre.

Et effektivt terapeutisk forløb indebærer, at såvel terapeut som klient er meget fokuserede og engagerede i.f.t klientens problemer og ønsker om bedring, og dette er både meget krævende og meget meningsfuldt. Heraf kommer ordet intensiv.

I kraft af metodens intensive og fokuserede karakter er det muligt at skabe store og permanente ændringer på forholdsvis kort tid. Deraf navnet korttidsterapi.

Evidens

ISTDP er en evidensbaseret psykoterapimetode. 

Der er lavet effektundersøgelser vedr. psykodynamisk psykoterapi generelt fx J. Shedler (link), og der er lavet undersøgelser af ISTDP specifikt. Det er dem, vi omtaler her. Af dem er der efterhånden indtil nu (Allan Abbass 2022) i alt publiceret 40 effektundersøgelser, som vedrører stort set alle psykiatriske diagnoser. Af disse undersøgelser er:

  • >40 RCT (randomized control trials)
  • >20 studier som støtter kosteffektivitet
  • 17 studier af psyko-somatiske forstyrrelser
  • 20 CT (controlled trials) og case studies

For en oversigt over forskningen se: reachingthroughresistance.com/publications/

bubble