POST CORE-træningsforløb i samarbejde med Allan Abbass

I samarbejde med Allan Abbass udbyder ISTDP-instituttet for femte gang et 1 årigt post-core forløb med henblik på at kunne videreudvikle og fastholde dine kompetencer som terapeut.

Målgruppen er jer, som har gennemført en 3-årig core gruppe eller er tæt på afslutning og gerne vil sikre kontinuerlig læring i en gruppe.

Forløbet består af i alt 9 dage – i en lille eksklusiv gruppe på max 6 personer:

 • 2 x 2 dages moduler med henholdsvis Bjarne Thannel og Jeanne Isaksen
 • 1 hel supervisionsdag med Allan Abbass i København.
 • 3 dages immersion i København med Allan Abbass.
 • 1 dags supervision

OM Modulerne. Holdet vil på skift mødes og trænes af henholdsvis Bjarne og Jeanne. Fordelen ved dette er at lære fra os hver - se vores arbejde og indbyrdes forskellige måder at kommunikere/ træne på.

Overordnet er temaet at videreudvikle dine kompetencer og ”hjælpe dig til at hvile i din egen stil”. ISTDP kræver detaljeret teknisk viden og færdigheder med risiko for at miste vores autentiske nærvær. Derfor vil vi forsøge i supervisionerne at skabe rum og mulighed for at arbejde med at integrere metoden med ens egen personlighed. ”Hvad forstår jeg – og hvordan kan jeg omsætte det på en autentisk måde i dialogen med min klient?”

Modulerne vil herud over have et specifikt emne, som vi fordyber os i – med videopræsentation.

Øvelser kan indgå enten som separate øvelser eller som en del af supervisionen /som Deliberate Practice i forhold til udvikling af terapeutens egen psykologiske kapacitet eller færdigheder.

OM immersion

Dr.med Allan Abbass har de seneste mange år afholdt en årlig 3 dages immersion (fordybelse), hvor han underviser teoretisk i ISTDP viser masser af videomateriale, som giver deltagerne en mulighed for at forstå specifikke psykiske lidelser /psykopatologi, og hvordan man udfra ISTDP kan styrke den terapeutiske alliance og derved skabe bedring.

Vi udbyder i 2023 to hold. Et i København. Og et i Århus.

Hold 1 i Århus – i Bjarnes klinik

 • modul 16-17. januar 2023 v /Bjarne Thannel. Tema: Overføring og modoverføring. Dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-16.
 • modul 26-27.april 2023 v/ Jeanne Isaksen. Tema; Hvad er i front? ”Power of the moment” Dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-16.
 • August - 1 hel Supervisionsdag m supervisor Allan Abbass for postcoreholdene i København. Dato endnu ikke fastlagt – men forventes at være medio/ultimo august – før eller efter immersion.
 • August - 3 dages Immersion m Abbass i København. Dato endnu ikke fastlagt – men forventes at være medio/ultimo august
 • 1 dags supervision 9.november 2023. Opsamling og supervision af jeres eget videomateriale v/Bjarne Thannel. Tidsrum fra kl 9-17

Hold 2 i København  - i Jeannes klinik:

 • modul 16-17. januar 2023 v/ Jeanne Isaksen. Tema; Hvad er i front? ”Power of the moment”. Dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-16.
 • modul 26-27.april 2023 v /Bjarne Thannel. Tema: Overføring og modoverføring. Dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-16.
 • August - 1 hel Supervisionsdag m supervisor Allan Abbass for postcoreholdene i København. Dato endnu ikke fastlagt – men forventes at være medio/ultimo august – før eller efter immersion.
 • August - 3 dages Immersion m Abbass i København. Dato endnu ikke fastlagt – men forventes at være medio/ultimo august
 • 1 dags supervision 9. november 2023. Opsamling og supervision af jeres eget videomateriale v/Jeanne Isaksen. Tidsrum fra kl 9-17

Pris: 20.000 kr. inklusiv frokost.

For at lette administrationstid beder vi om at hele beløbet betales ved tilmelding. Dog kan vi imødekomme ved særlige behov at betalingen opdeles i 2 el 3 rater.

Bindende tilmelding efter først-til-mølle senest d.1.12-22. Skriv til Jeanne; psykolog@jeanneisaksen.dk.

NB: I tilfælde af covid-lignende forhold skulle umuliggøre fysisk fremmøde, vil modulet blive afholdt online.

Hold/ deltagerliste mm fremsendes så snart holdene er på plads.

Vi glæder os til at se dig!

Bedste hilsner fra os trænere 

Bjarne & Jeanne 

bubble