Litteratur-liste til 5 dages ISTDP Precore

Litteratur listen nedenfor er vejledende, idet de forskellige undervisere lægger vægt på forskellige dele af teksterne

Frederickson, J. (2013); Co-Creating Change, kapitel 1-6
Abbass, A.; The Emergence of Psychodynamic Psychotherapy for Treatment resistant Patients: Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (2016) Psychodynamic Psychiatry, 44(2) 245-280
Thannel, B.: Begrebet angst – i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Om signalangst og det ubevidste. Fagartikel i DP's arkiv
Thannel, B.: Ubevidst skyld - og hvordan vi får den bevidstgjort. Tidsskrift for Psykoterapi. Nr. 2. Juni 2022
Abbass, A. (2015): Reaching through Resistance, kapitel 1-4 Seven Leaves Press.
Coughlin Della Selva, P. og Malan, D. (2006) Introduction to the theory and technique of Davanloo’s ISTDP, s. 10-33 i Lives Transformed. London. Karnac.
Coughlin Della Selva, P.: Dynamic Assessment of Ego Functioning in Short-Term Dynamic Psychotherapy. In Ten Have de Labije, J. (Ed.) (2001) The Therapeutic Alliance: Whose Intrapsychic Crisis? Amsterdam: VKDP
Hansen et al (2013); Følelser som forandrer-Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, s. 838-844 i tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 50 2013.

bubble