5-dages Precore – 30 timers intro & træning i ISTDP

Precore er det første skridt til at lære ISTDP.
Du kan umiddelbart bruge dine færdigheder fra forløbet til at vitalisere dit terapeutiske arbejde. Precore kan stå alene som inspiration og supplement i dit kliniske arbejde, og er desuden en forudsætning for, at du senere kan optages på den 3-årige videreuddannelse mhp. at blive egentlig ISTDP-terapeut.
Precore-forløbet vil dels indeholde en gennemgang af ISTDP’s grundlæggende begreber bl.a.: Konflikt- og persontrekant, psykodiagnostik, ”moment to moment” og den centrale dynamiske sekvens.
Gennemgående arbejdspunkter er:

  • at skabe et effektivt fokus i terapien
  • at vurdere og regulere klientens angst
  • at identificere og adressere klientens uhensigtsmæssige forsvar
  • at opbygge en bevidst- og ubevidst terapeutisk alliance

Psykoterapi er også et håndværk, og for at kunne udvikle sine terapeutiske færdigheder, så kræver det både en god forståelse af klientens psykodynamik, og øvelse i at intervenere, på lige fod med det der kræves for at blive en dygtig musiker eller balletdanser.
Derfor er der på precore mange øvelser, både øvelser som er rettet mod generelle terapeutfærdigheder og mere ISTDP-specifikke øvelser. Vi laver øvelserne sammen, for derved bedst muligt at sikre, at øvelserne tilpasses den enkelte deltagers nærmeste udviklingszone.

På precore analyserer vi også video af terapi mhp. en dybere forståelse for de begreber, som der undervises i. 

Du vil få udleveret artikler og powerpoints. De forskellige elementer på precore peger alle sammen mod det mål, at du skal kunne håndtere en lang række almindelige forsvarsmekanismer, der kan hindre den terapeutiske alliance.

Træningen foregår i små grupper på max 12 personer for at sikre optimal opmærksomhed og kompetenceudvikling for den enkelte. Deltagere skal have en faglig baggrund som psykolog, psykiater eller anden behandler med relevant baggrund og klinisk erfaring. Der kan optages enkelte studerende, men det er afgørende for et godt udbytte, at deltageren har lidt klinisk erfaring.

DP godkendelser:
Introduktionsforløbet er godkendt til specialistuddannelse i

11.4.4.2.2. Teori og intervention i det kliniske arbejde Uddannelse retning Voksne (30 timer)
12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme Psykodynamisk/psykoanalytisk (30 timer)
13.3.99 Psykopatologi øvrige tværgående modul (12 timer)
13.4.4.2.3. Behandling (18 timer)
14.3.99 Psykotraumatologi tværgående modul (18 timer)
14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan længerevarende og kroniske traumer (12 timer)
15.3.99. Klinisk Neuropsykologi Øvrige (30 timer)
16.3.99. Gerontopsykologi Øvrige (30 timer)
Godkendt til Systematisk Efteruddannelse

Der udstedes kursusbevis ved 90% fremmøde. Hvis du, fx pga. sygdom, skulle være forhindret i at deltage alle 5 dage, så vil vi, hvis det er muligt for os tilbyde at du kan indhente det på et andet hold.

De 5 mødedage kan være fordelt på forskellig måde hos de forskellige undervisere:

Se kursusoversigt

bubble