PostCore Integration i Aarhus

En PostCore Integrations-gruppe består af 1/2-årlige træningsblokke á 1 dag,
hvor vi vil arbejde med både supervision og integration af ISTDP-praksis. Du kender metoden.
Du har læst teorien, og set andre praktisere den, og du ønsker at forfine dine egne
psykodiagnoser, kliniske tænkning og interventioner. 

Med udgangspunkt i egne cases hvor deltagerne har et supervisionsbehov, vil vi via
rollespil (deliberate play), give en af de andre deltagere muligheden for at få direkte
her-og-nu supervision på egen terapeutisk stil. Og derefter omvendt. Hver har alle en
klient på, og alle prøver terapeut-rollen. Du får med andre ord en mulighed for at
opleve din klient indefra, og I kan evt. bytte roller, så du i praksis kan afprøve de
interventioner, som du har brug for at øve med netop denne klient.

Deltagere: Integrationstræningen henvender sig til de, som har en vis fortrolighed med ISTDP. Det er ikke et krav, at man har gennemført en fuld 3-årig core træning. Vi starter op ved min. 3 (3 timer) og max. 6 deltagere (7 timer inkl. en times frokost)

Sted: Ryesgade 29, 3.th. 8000 Aarhus C

Datoer: 29/8, 26/9, 23/10 og 21/11

Pris: 8.000,- for det samlede forløb

Tilmelding: mail@thannel.dk

bubble