Supervisionsdag med fokus på Deliberate Practice

Hvor det er en helt central del af en ISTDP uddannelse at kunne aflæse og forstå klientens psykodiagnostik, så har Deliberate Practice et eksplicit fokus på terapeutens færdigheder og reaktioner.

Dagen er for dig, som har en vis erfaring med ISTDP, men som oplever, at det kan være svært at omsætte de indsigter og ideer, som du får i supervisionen til konkret praksis i terapien. Du oplever måske, at du godt ved hvad du skal gøre og sige, men du får det bare ikke gjort.

På dagen tager vi udgangspunkt i dit eget medbragte videomateriale, og hvor du på forhånd skal have udvalgt en kort sekvens, som viser det problem du gerne vil arbejde med. Du vil desuden hjemmefra have udfyldt et skema til hjælp med at gøre problemstillingen så konkret som muligt. På baggrund af skema og video vil vi sammen udvikle og øve relevante interventioner, med tæt feedback og samtidig fokus på egne reaktioner. Vi slutter hver supervision af med at indkredse et relevant hjemmearbejde.

Deltagere: 3-5 klinikere med erfaring med ISTDP

Hvor og hvornår: 14. september 2022 kl. 9-16 i Vestbirk (1/2 times kørsel fra Århus, Silkeborg, Ry, Skanderborg og Vejle)

Underviser: Vesla Birkbak, Specialist i Psykoterapi, Supervisorgodkendt og Privatpraktiserende Psykolog. Vesla er i gang med efteruddannelse ved International Deliberate Practice Society.

Pris: 1950 kr.

DP godkendelse: Der udstedes supervisionsbevis, som kan bruges til autorisation/specialist

Mere information: post@vesla-birkbak.dk eller 20473610, hverdage ml 12.15 og 13

Tilmelding: Ved at sende mail til post@vesla-birkbak.dk og samtidig indbetale 1950 kr. til 8401-1064320

bubble