Supervision

Vi tilbyder træning af dit professionelle og kliniske blik udfra ISTDP. Supervisionen kan være rettet mod sagen (vurderingen af denne) og metode spørgsmål og/eller berøre din egen personlighed (følelser, blinde pletter osv.) dog kun i det omfang, det indvirker på arbejdets udførelse eller giver læring.

ISTDP-supervision tager bedst udgangspunkt i video-optagelser af terapisessionerne, da vi ønsker at vurdere den konkrete klient og give feedback på og forslag til interventioner til det faktiske samspil mellem terapeut og klient

Vores mål er at mindske præstationsangst og skabe en tryg atmosfære præget af eksperimenteren, åbenhed, refleksion og ”compassion” tilgang til materialet. Supervisionsrummet skal være et værksted, hvor man også kan vise det man ikke er stolt over og uden at føle sig forkert. Supervision handler jo om dér, hvor vi er usikre eller kommer til kort. Supervisionen kan også foregå over zoom.

Vi tilbyder såvel individuel som gruppe-supervision.

bubble