3-årig videreuddannelse – i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)
Når du har gennemført dit 5-dages precore hold og gjort dig praktiske erfaringer, er du klar til at blive optaget i en 3-årig ISTDP-træningsgruppe (også kaldet coregruppe).

Uddannelsens forløb og indhold:

Det 3-årige forløb består af 3 dage årligt på Core Camps i Odense. Endvidere 9 dage årligt i underviserens klinik.  

Vi trænere har lidt forskellige måder at fordele disse dage på:

 • hos Jeanne/København er det 3-dages moduler 3 gange årligt
 • hos Bjarne/Århus er det 2-dages moduler 4 gange årligt plus en supervisionsdag

Om Core Camps:

Alle instituttets corestuderende deltager i Core Camp i Odense, en gang årligt.
Jon Frederickson, grundlægger af træningsformatet, vil gennemgå teori og vise case-videomateriale, som belyser årets tema; ”Jeg-skrøbelighed”, ”Høj Modstand m Repression” eller ”Høj Modstand”.

 • Der vil også være oplæg fra os trænere
 • Herudover vil der være træning af færdigheder/ øvelser for alle.
 • En daglig supervision fra en 3.års studerende

Om Modulerne/ 9 dage årligt:

 • Første core-år er en indføring i forståelse for psykopatologien bag klienter m moderat-høj modstand,versus klienter m repression & somatisering, versus klienter m jeg-skrøbelighed. Du vil her få viden om, træning i at håndtere/ behandle den specifikke psykopatologi.
 • Andet core-år fokuserer vi på mere ind på klienter m lav jeg-kapacitet, hvor vi må arbejde med et gradueret format; – det drejer sig om klienter med jeg-skrøbelig karakterstruktur, og klienter m Repression.  Karakteristisk for disse er, at angsten er for høj og de regressive forsvar i front. 
 • Tredje core-år får du redskaber til at arbejde med klienter med høj grad af modstand, hvor karakterforsvar ødelægger klientens relationer og skaber særlige vilkår for den terapeutiske relation. Denne gruppe er ofte behandlingsresistent og kræver et mere vedholdende format; Standard- formatet.

På alle moduler vil der indgå supervision på egne sager.

Endvidere vil vi gennemgå teori bag det specifikke tema inklusiv video case-præsentation. Vi vil også benytte øvelser og rollespil med henblik på gradvis udvikling af færdigheder i at:

 • Vurdere klientens psykodynamik, (stimulus, følelse, angst, forsvar og symptomer
 • Vurdere klientens ego-adaptive kapacitet
 • Intervenere på baggrund af konflikttrekant og persontrekant
 • Vurdere klientens forsvar
 • Aflæse angstmanifestationer og sætte dem i relation til klientens vanskeligheder
 • Foretage en ”moment to moment” psykodiagnose
 • Intervenere relevant i forhold til klientens kapacitet og psykodynamik
 • Skabe en terapeutisk alliance
 • Intensivere psykodynamisk terapi
 • Monitorere egne responser

Pris: 2200 kr. pr dag

Holdstørrelse: Max. 8 deltagere. Primært psykologer og psykiatere, max. 25% ikke-akademikere af hensyn til DP’s krav

Materialer: Du skal selv anskaffe dig de fornødne grundbøger. Du får tilsendt en pensum-oversigt, så du kan møde forberedt op til hvert modul. Enkelte artikler samt hand-outs bliver tilsendt før det enkelte modul

Træning mellem moduler: Det forventes at holdet mødes mellem nogle af modulerne mhb drøfte teori, træne, og se/ give feedback på hinandens arbejde.

Der gives certifikat for gennemført uddannelse – (max 10 % fravær)

DP godkendelse: Uddannelsen er godkendt til Specialistuddannelsen i Psykoterapi for voksne indenfor:

 • Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode.
 • Specialiseringsmoduler, behandling retning voksen, grundlagsteori: Psykodynamisk. Godkendt i Psykoterapi, Sundhedspsykologi, Psykopatologi, der godkendes 30 timer.

Supervision indgår i overensstemmelse med retningslinjerne for specialistuddannelserne august 2020, men forhåndsgodkendes ikke; idet den enkelte deltager selv udfylder og oplader sit supervisionsskema. De tre års træning vil give ca 65- 80 timers supervision (afhængigt af deltagerantal) på baggrund af videooptagelser

bubble