Deliberate Practice

Workshop i Deliberate Practice

2 dages intensiv træning af centrale terapeutiske færdigheder. Færdighederne går på tværs af terapeutiske retninger, og handler bl.a. om;

  • At etablere en bevidst terapeutisk alliance
  • At reparere alliancebrud
  • At bevare en empatisk tilgang, - også i udfordrende situationer

Vi tager udgangspunkt i velkendte problemsituationer fra hverdagen i klinikken, og bruger øvelser og rollespil til at få konkrete interventioner ind på rygraden. Tæt feedback og samtidigt fokus på egne reaktioner sikrer, at læringen foregår i din nærmeste udviklingszone.

Hvor og hvornår: 8.-9. marts på Uddannelsescenter Fredericia. Begge dage 8.30 – 16

Deltagere: 12 - 20 Psykologer, psykiatere og psykoterapeuter. Max 25% ikke-akademikere, jf. Psykologforeningens regler.

Underviser: Vesla Birkbak, Specialist i Psykoterapi, Supervisorgodkendt og Privatpraktiserende Psykolog. Vesla er i gang med efteruddannelse ved International Deliberate Practice Society.

Pris: 3600 kr. inkl. forplejning.

Der er plads til en arbejdsløs psykolog til stærkt nedsat pris.

Skriv og hør nærmere, hvis du er arbejdsløs og interesseret.

Kurset er godkendt til ”Systematisk Efteruddannelse” for psykologer under Praksisoverenskomsten. Det betyder at man kan få 2600 kr. af kursusprisen refunderet efterfølgende, hvis man altså ikke allerede har brugt sit tilskud i 2023.

DP godkendelse: Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser med 12 timer til tværgående modul, emnegruppe 3.99

Mere information: www.vesla-birkbak.dk eller 20473610, hverdage mellem 12.15 og 13.

Tilmelding ved at sende mail til post@vesla-birkbak.dk og samtidig indbetale 3600,- til 8401-1064320. Tilmelding senest 1. februar.

bubble