Core og Org hold i København

- For psykologer i spændingsfeltet ml coaching, ledelse og organisation

Vi oplever - fra psykologer, der arbejder i og med organisationer - en stigende efterspørgsel på træning til at kunne arbejde i dybden med den enkelte. Der efterspørges øget klinisk viden og færdigheder til intra-psykiske processer, m.a.o. træning til at forstå og håndtere de barrierer, der opstår og som gør at samtalen/coachingen ikke kommer helt i mål. 

Derfor tilbyder vi nu en særlig 3 ½ årig ISTDP videre-uddannelse til psykologer i spændingsfeltet ml coaching, ledelse og organisation.

Hvordan ser træningsformatet ud og hvordan er uddannelsen anderledes?

Gruppen er en lille eksklusiv gruppe på max 8 personer for at give tid til at træne 1-1færdigheder bedst muligt.

ISTDP Core format 

Core-formatet består af 9 core-moduler + 3 Core-Camp-moduler. Hvert modul er af 3 dages varighed med træning i ISTDP, som bygger på psykodynamisk/ tilknytningsteoretisk forståelsesgrundlag: 

    • Du vil blive trænet i at kunne vurdere klientens ego-adaptive kapacitet her og nu, trænet i at kunne spotte og håndtere de barrierer, der kommer i vejen for at klienten kan udfolde sit potentiale til fulde. Træning i at arbejde med de underliggende, ubevidste følelser, som har gjort at klienten garderer sig med uhensigtsmæssige strategier/barrierer/ forsvar. Træning i at kunne se og forstå de angstmanifestationer, der kan være i spil, og som må adresseres for at kunne hjælpe klienten til bedring.
  • Hvert modul vil indeholde teoretiske oplæg, video-case materiale, øvelser og du vil modtage supervision på eget materiale (videooptagelse) 

Organisationsdage - 6 dage med fokus på organisation og konsulentarbejde

At arbejde med ISTDP i en organisatorisk kontekst er stadig et relativt nyt felt som på mange måder kræver nytænkning både i teori og praksis. I mødet med den organisatoriske kompleksitet opstår en række særlige dilemmaer ifht. de organisatoriske præmisser og konsulentens praksis. Derfor vil vi afsætte tid til at diskutere de uundgåelige dilemmaer og paradokser, der er indbygget i at arbejde med ISTDP og individet-i-organisationen.

Organisationsdagene er en integreret del af det 3-årige core-program; et fagligt undersøgende fællesskab - et læringsrum med fokus på konkret og lavpraktisk anvendelse af ISTDP i organisatorisk kontekst. Hver dag vil bestå af en superviserende del, hvor vi arbejder med konkrete cases/dilemmaer fra din praksis. Samt en del, hvor vi med afsæt i udvalgte temaer, artikler og oplæg skaber mulighed for at integrere din læring og styrke din anvendelse af ISTDP i dit særlige praksisfelt. 

Pris: 32.900 kr/år inkl forplejning. (eksklusiv moms hvis arbejdsgiver betaler)

  • Betaling kan foregå i op til 4 årlige rater. 
  • Udgifter til logi til CoreCamp i Odense må påregnes.

Hvem er vi? 

Jeanne og Gitte er de primære trænere. Jon og Bjarne er eksterne trænere. 

Core-programmet kan du forvente at få godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne, - med henvisning til at dette tidligere er opnået i flg:

  • 12.4.4.2.2. Supervision: 60 timer i forbindelse med uddannelsen + 48 timer som live-supervision. 
  • 12.4.4.2 Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode. Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
  • 13.4.4.2.3. Behandling 30 timer

Evidens bag metoden: Forskning viser evidens for, at ISTDP er en både helbredsmæssig og økonomisk effektiv behandling for de mest almindelige psykiatriske symptomer og psykologiske problemer som angst, depression, endvidere i fht psykosomatiske problemer, relationelle problemer og personlighedsforstyrrelser. (For flere referencer se istdp-danmark.dk)

Tilmelding; psykolog@jeanneisaksen.dk eller se mere www.jeanneisaksen.dk

bubble