Core-træning i Aarhus v/ Bjarne Thannel

I dette nye koncept består den samlede uddannelse af 6 selvstændige blokke med 1 mødedag om måneden i 4 – 7 timer afhængigt af antal deltagere. 4 timer ved 3 deltagere, 5 ved 4, 6 ved 5 og 7 ved 6 (+ frokost). Der skal være mindst 3 deltagere og max 6, som forpligter sig til en 6-måneders blok. Når den er afsluttet, man kan vælge, om man vil tilmelde sig en ny 6-måneders blok eller ikke. Nye deltagere kan komme med, når en ny blok starter.  Gennemfører man 1 til 5 blokke får man et fremmødebevis, og gennemfører man 6 blokke med tilhørende teori-læsning og hjemmetræning mellem kursusdagene er man berettiget til et diplom.

Kursusdagene vil bestå af 40 minutters supervision pr. deltager af forberedte (der kommer specifikke forberedelsesopgaver) video-klip + 10 minutters gruppedrøftelse. Derudover laves på gruppen én central øvelse, og vi ser lidt af mit video-materiale. Dvs. dagene bliver meget strukturerede.

I tillæg forpligter deltagerne sig på at mødes (alle eller i mindre undergrupper) mindst en gang mellem hver kursusdag mhp. at træne en specifik øvelse udleveret af mig og diskutere noget udvalgt teori.

Idéen er at holde et godt momentum i læringsprocessen, hvorfor man bør overveje, om man vil afsætte den fornødne tid og energi. Det både af hensyn til en selv, men også de andre i gruppen.

Du skal altså være parat til at prioritere tid til læsning, analyse af egne video-optagelser og at mødes med andre gruppedeltagere mellem modulerne.
 
Deltagere: 3 - 6
 
Pris: 12.000,- pr. blok

Datoer: Efteråret 2024
 
Det er en forudsætning for optagelse, at man har gennemført mindst et 2-dages introduktionskursus i ISTDP, at man har klienter i individuel terapi og kan medbringe video-optagelser heraf til hver kursusdag.
 

Tilmelding: mail@thannel.dk

bubble