Loading color scheme

Supervision

Vi tilbyder træning af dit professionelle og kliniske blik ud fra ISTDP. Supervisionen kan være rettet mod sagen (vurderingen af denne) og metode spørgsmål og/eller berøre din egen personlighed (følelser, blinde pletter osv.), dog kun i det omfang, det indvirker på arbejdets udførelse eller giver læring.

Vi er meget inspireret af DeliberatePractise, på dansk ”Målbevidst Praksis”. Målbevidst Praksis er en systematisk indkredsning af din nærmeste udviklingszone og udformning af konkrete øvelser for at øge dine kompetencer. De terapeutiske kompetencer kan både handle om at udvikle din forståelse for klientens vanskeligheder, om metodemæssige læring og ikke mindst om at højne din egen kapacitet til at rumme egne psykiske (modoverførings)reaktioner mens den professionelle empati opretholdes.

Læs mere om Målbevidst Praksis her >>

ISTDP-Supervision tager bedst udgangspunkt i video-optagelser af terapisessionerne, da det giver det mest præcise billede af den konkrete klient og det faktiske samspil mellem terapeut og klient.

I supervisionen er det vores mål er at mindske præstationsangst og skabe en atmosfære af eksperimenteren, forståelse for sig selv samt refleksion, som befordrer læring. Supervisionsrummet skal være et værksted, hvor man kan dumme sig uden at føle sig forkert. Supervision handler jo om dér, hvor vi er usikre eller kommer til kort.

Vi tilbyder såvel individuel som gruppe-supervision.

Åbne supervisionsdage i København >>

Åbne supervisionsdage i Århus >>