Loading color scheme

Evidens

Der er lavet effektundersøgelser vedr. psykodynamisk psykoterapi generelt fx J. Shedler:
> The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy.

Der er lavet undersøgelser af flere forskellige korttidsdynamiske psykoterapiformer, og der er lavet undersøgelser af ISTDP specifikt. Det er dem, vi omtaler her. Af dem er der efterhånden indtil nu (Allan Abbass 2013) i alt publiceret 40 effektundersøgelser, som vedrører stort set alle psykiatriske diagnoser. Af disse undersøgelser er:
10 RCT (randomized control trials)
20 CT (controlled trials) og case studies

For en oversigt over forskningen se følgende gennemgang:
> Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Systematic Review and Meta-analysis of Outcome Research.

Se enkeltundersøgelserne på www.istdp.ca