Loading color scheme

Grundkursus

Grundkurset er det første skridt til at lære ISTDP.
Du kan umiddelbart bruge dine færdigheder fra kurset til at vitalisere dit terapeutiske arbejde. Grundkurset kan stå alene som inspiration, og er desuden nødvendigt for, at du senere kan deltage i en træningsgruppe mhp. at blive egentlig ISTDP-terapeut.
Kurset vil dels indeholde en gennemgang af ISTDP’s grundlæggende begreber bl.a.: konflikt- og persontrekant, psykodiagnostik, ”moment to moment” og den centrale dynamiske sekvens.
Gennemgående arbejdspunkter er:

> at skabe et effektivt fokus i terapien
> at vurdere og regulere klientens angst
> at identificere og adressere klientens uhensigtsmæssige forsvar
> at opbygge en terapeutisk alliance

Jon Frederickson mener, at for at kunne udvikle sine terapeutiske færdigheder i retning af mest mulig præcision, så kræver det foruden forståelse af klientens psykodynamik, også store mængder øvelse, på lige fod med det der kræves for at blive en dygtig musiker eller balletdanser.
Derfor vil kurset i vid udstrækning bestå af øvelser som laves i den samlede gruppe, dette med henblik på at træne i assessment og i at intervenere så præcist som muligt. Analyse af video af terapi kan blive brugt med samme formål. Du vil få udleveret artikler og powerpoints, og de forskellige elementer på grundkurset er alle sammen med henblik på, at du skal kunne håndtere en lang række almindelige forsvarsmekanismer, der kan hindre den terapeutiske alliance.

Træningen foregår i små grupper på 6-12 personer for at sikre optimal opmærksomhed og kompetenceudvikling for den enkelte. Deltagere skal være psykolog, psykiater eller anden behandler med relevant baggrund og klinisk erfaring.

Link til litteraturliste:
> Se litteraturliste

DP godkendelser. Kurset er godkendt til specialistuddannelserne i:
Psykoterapi voksen 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme (30 timer)
Psykopatologi, 13.4.4.2.3 Behandling (18 timer)
Sundhedspsykologi voksen 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde (21 timer)
Psykotraumatologi, 14.4.4.2.2.2 Intervention på individuelt plan i relation til
længerevarende og kroniske traumer (12 timer)
Gerontopsykologi 16.4.4.2.2.3. Intervention (30 timer)