Loading color scheme

3-årig uddannelse

Når du har gennemført dit 5-dages introduktionskursus og gjort dig praktiske erfaringer, er du klar til at blive optaget i en 3-årig ISTDP-træningsgruppe (også kaldet coregruppe).

Uddannelsens forløb og indhold:
Det 3-årige forløb består af 3 dage årligt på CoreCamps i Odense. Endvidere 9 dage årligt i underviserens klinik.  

Vi trænere har lidt forskellige måder at fordele disse dage på:
·         hos Jeanne/København er det 3-dages moduler 3 gange årligt
·         hos Bjarne/Århus er det 2-dages moduler 6 gange årligt plus en supervisionsdag

Om CoreCamps;
·         Alle instituttets corestuderende deltager i CoreCamp i Odense, en gang årligt.
Jon Frederickson, grundlægger af coregruppe-træningsformatet, vil gennemgå teori og vise case-videomateriale, som belyser årets tema; ”Jeg-skrøbelighed”, ”Høj Modstand m Repression” eller ”Høj Modstand”.
·         Der vil også være oplæg fra os trænere.
·         Herudover vil der være træning af færdigheder/ øvelser for alle.
·         En daglig supervision fra en 3.års studerende

Om Modulerne/ 9 dage årligt:
·         Første år er en indføring i forståelse for psykopatologien bag klienter m moderat-høj modstand, versus klienter m repression & somatisering, versus klienter m jeg-skrøbelighed. Du vil her få viden om, træning i at håndtere/ behandle den specifikke psykopatologi.
·         Andet år fokuserer vi på mere ind på klienter m lav jeg-kapacitet, hvor vi må arbejde med et gradueret format; – det drejer sig om klienter med jeg-skrøbelig karakterstruktur, og klienter m Repression.  Karakteristisk for disse er, at angsten er for høj og de regressive forsvar i front.
·         Tredje år får du redskaber til at arbejde med klienter med høj grad af modstand, hvor karakterforsvar ødelægger klientens relationer og skaber særlige vilkår for den terapeutiske relation. Denne gruppe er ofte behandlingsresistent og kræver et mere vedholdende format; Standard-formatet.

På alle moduler vil der indgå supervision på egne sager. Endvidere vil vi gennemgå teori bag det specifikke tema inklusiv video case-præsentation. Vi vil også benytte øvelser og rollespil med henblik på gradvis udvikling af færdigheder i at:
·         Vurdere klientens psykodynamik, (stimulus, følelse, angst, forsvar og symptomer)
·         Vurdere klientens ego-adaptive kapacitet
·         Intervenere på baggrund af konflikttrekant og persontrekant
·         Vurdere klientens forsvar
·         Aflæse angstmanifestationer og sætte dem i relation til klientens vanskeligheder
·         Foretage en ”moment to moment” psykodiagnose
·         Intervenere relevant i forhold til klientens kapacitet og psykodynamik
·         Skabe en terapeutisk alliance
·         Intensivere psykodynamisk terapi
·         Monitorere egne responser

Træning mellem moduler: Det forventes at holdet mødes mellem nogle af modulerne mhb drøfte teori, træne, og se/ give feedback på hinandens arbejde.

Pris:
2000 kr. pr dag.

Deltagere:
Min. 5 og maks. 8 personer pr. gruppe. Primært psykologer og psykiatere, max. 25% ikke-akademikere ad hensyn til DP’s krav.

DP godkendelse:
Uddannelsen er godkendt til Specialistuddannelsen i Psykoterapi for voksne indenfor:
12.4.2. Supervision: 65- 80 timers supervision (afhængigt af deltagerantal) på baggrund af videooptagelser
12.4.4.2 Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode. Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
Uddannelsen er desuden godkendt med 30 timer til  specialistuddannelsen i Psykopatologi;
13.4.4.2.3; Behandling
Gerontopsykologi 16.4.4.2.2.3. Intervention (3o timer)Litteratur forventes at I selv læser. Der vil være et 5 grundbøger, I bedes anskaffe. Herudover fremsendes diverse artikler. Litteraturliste fremsendes op til start

Du modtager dit kursusbevis efter uddannelsens gennemførelse med maks. 10% fravær, jf. DP’s regler.

> Uddannelsesplan 3-årig coregruppe (PDF)