Loading color scheme

Intensiv Dynamisk Coaching

Intensiv Dynamisk Coaching henvender sig til ledere, konsulenter, fagpersoner og andre, der i karriereforløbet har opdaget, at ambitionerne og evnerne rækker til mere, at du har et potentiale, der ikke er helt udfoldet, og at indre tankemæssige eller følelsesmæssige faktorer står i vejen.

Hvad er Intensiv Dynamisk Coaching er, og hvad er det ikke?
Vores forståelse ligger på linje med det Laura Mott og Patricia Coughlin beskriver i deres artikel: Intensiv Dynamisk Coaching i ”Følelser i Ledelse” redigeret af C. Elmholdt & L. Tanggaard 2011.

Vi tager udgangspunkt i dine aktuelt oplevede problemer i din arbejdssituation. Når de er beskrevet, skal vi have formuleret nogle positive mål for vores samarbejde. Målene handler om hvordan, du ønsker at kunne håndtere dine egne reaktioner og følelser på en sund måde, således at du kan forholde dig konstruktivt til de udfordringer, du står overfor. Konstruktivt for dig selv, og forhåbentligt også for arbejdspladsen.

Vi har i den proces fokus på de indre barrierer, der modarbejder dit arbejde mod de erhvervsmæssige mål, som du véd, at du realistisk set kunne komme nærmere. Disse indre barrierer fx i form af usikkerhed, nervøsitet, urealistisk lavt selvværd, selvtvivl, manglende tro på egne evner, nølen og behagesyge vil vi arbejde på at nedbryde. Vi vil identificere og bevidstgøre de mekanismer, vaner og funktionsmåder, som du ubevidst bruger på en selvhæmmende og selvskadende måde.

Vi har derimod ikke som i megen anden coaching fokus på de ydre forhold. Vi analyserer ikke organisationen eller din rolle i den. Vi analyserer ikke dine samarbejdsrelationer. Og du får ingen konkrete råd eller handlingsanvisninger.

Formålet er at give dig større selvindsigt og frihed til at handle ud fra dine egne værdier, motiver og følelser, så du kan udfolde de evner og impulser, som du allerede indeholder - ikke at give dig mere intellektuel viden.