Loading color scheme

Egenterapi

Der kan være mindst to gode grunde til, som ISTDP terapeut, at søge egenterapi. Dels når du registrerer, at dine egne mønstre hindrer at du kan udfolde hele din kapacitet. Dels fordi det giver en værdifuld indsigt i og forståelse for dine klienters oplevelser og reaktioner når de sidder i stolen overfor dig.

En ISTDP terapeut er aktiv, opmærksom på klientens reaktioner ”moment to moment” og med stadig fokus på klientens følelser, angst og forsvar. Den intensitet som følger her af, er basal for ISTDP, og på mange måder anderledes end andre terapiformer. Samtidig er terapeuten også et menneske med sin egen historie og deraf-følgende mønstre.

Terapiens stadige fokus på her og nu, på klientens følelser og reaktioner (også i forhold til terapeuten) vækker ofte også terapeutens følelser, angst og forsvar.

Det kan vise sig som ”blinde pletter”, som uhensigtsmæssig høj angst, som vanskeligheder ved at foretage bestemte interventioner eller arbejde med bestemte personlighedsstrukturer eller andre typer af begrænsninger for den terapeutiske fleksibilitet, kreativitet og udfoldelse.

Når du oplever personlige hindringer for at du kan udfolde dit terapeutiske potentiale, så kan det være særdeles hjælpsomt at søge egenterapi.

Vi tilbyder egenterapi til ISTDP terapeuter, enten som almindelige sessioner af 1-1½ times varighed eller som intensive blokterapier, hvor vi mødes f.eks. 2-3 timer dagligt 2-3 dage i træk. Det sidste kan især være oplagt, hvis der er geografisk afstand.