Loading color scheme

3-årig træningsgruppe opstart juni 2023

3årig videreuddannelse ISTDP - COREHOLD 11 - 2023: København – ved Jeanne Isaksen, Jon Frederickson og dansk ekstern supervisor

·         Modul 1; 21-23 juni 2023

·         Modul 2; 23-25.august 2023

·         CoreCamp I; ultimo okt/primo nov 2023 - afventer datoer fra Jon Frederickson

·         Modul 3: 10-12-januar 2024

·         Modul 4: 5-7 juni 2024

·         Modul 5: 4-6.september 2024

·         CoreCamp II; ultimo okt/primo nov 2024 - afventer datoer fra Jon Frederickson

·         Modul 6: 22-24.januar 2025

·         Modul 7: 21-23 maj 2025

·         Modul 8: 13-15.august 2025

·         CoreCamp III: ultimo okt/primo nov 2025 - afventer datoer fra Jon Frederickson

·         Modul 9: 21-23.januar 2026

 

Tilmelding og yderligere information:
Mail til: psykolog@jeanneisaksen.dk

Materialer:
Litteratur til forberedelse samt powerpoints bliver tilsendt før det enkelte modul

Krav:
Medbringe egne videouddrag til supervision hver gang. Desuden opfordres gruppen til at mødes ind imellem moduler mhp at drøfte teori samt træne/ peergruppesupervision.

Kurset forventes godkendt af Dansk Psykologforening til Specialistuddannelserne
Der gives certifikat for gennemført uddannelse

Holdstørrelse:
Max. 8 deltagere.

Se mere om 3 årig træningsgruppe >>