Loading color scheme

3-årig træningsgruppe opstart juni 2022

3årig videreuddannelse ISTDP - COREHOLD 10 - 2022: København – ved Jeanne Isaksen, Jon Frederickson og dansk ekstern supervisor

·         Modul 1; 15-17. juni 2022

·         Modul 2; 14-16. September 2022

·         CoreCamp I; ultimo okt/primo nov 2022 - afventer datoer fra Jon Frederickson

·         Modul 3; 1-3. Februar 2023 (muligvis andet lokale)

·         Modul 4; 14-16. Juni 2023

·         Modul 5; 16-18. August 2023

·         CoreCamp II; ultimo okt/primo nov 2023 - afventer datoer fra Jon Frederickson

·         Modul 6; 21-23. februar 2024

·         Modul 7; 29-31.maj 2024

·         Modul 8; 28-30. august 2024

·         CoreCamp III; ultimo okt/primo nov 2024 - afventer datoer fra Jon Frederickson

·         Modul 9; 15-17.januar 2025

 

Tilmelding og yderligere information:
Mail til: psykolog@jeanneisaksen.dk

Materialer:
Litteratur til forberedelse samt powerpoints bliver tilsendt før det enkelte modul

Krav:
Medbringe egne videouddrag til supervision hver gang. Desuden opfordres gruppen til at mødes ind imellem moduler mhp at drøfte teori samt træne/ peergruppesupervision.

Kurset forventes godkendt af Dansk Psykologforening til Specialistuddannelserne
Der gives certifikat for gennemført uddannelse

Holdstørrelse:
Max. 8 deltagere.

Se mere om 3 årig træningsgruppe >>