Loading color scheme

3-årig træningsgruppe opstart januar 2020

Corehold 8

Undervisere:
Bjarne Thannel er den primære underviser og supervisor.
Hvert år består hvert år af 4 moduler á 2 dage, der varetages af Bjarne i Aarhus, en supervisionsdag med Jeanne Isaksen og et modul med Jon Frederickson i Odense for alle core-gruppe deltagere. I alt 12 dage pr. år. På CoreCampen i Odense præsenterer Jon Frederickson teori, video-klip og færdighedsøvelser indenfor et specifikt emne, og der vil desuden være 3 demonstrationssupervisioner af 3. årsdeltagere.

Datoer 1. år:
1. modul d.15.+16. januar 2020 i Aarhus
2. modul d. 23.+24. marts 2020, Aarhus
3. modul d. 9-10. juni 2020, Aarhus
4. modul d. 8-9. september 2020, Aarhus

Supervisionsdag d. 25. november i Aarhus
CoreCamp sidst i oktober i Odense med Jon Frederickson

Tilmelding og yderligere information:
Mail til: mail@thannel.dk
Materialer:
Litteratur til forberedelse samt powerpoints bliver tilsendt før det enkelte modul

Krav:
Medbring video-optagelse til hvert modul undtagen CoreCamp. Desuden opfordres gruppen til at mødes ind imellem moduler mhp at drøfte teori samt træne/ peergruppesupervision.

Kurset forventes godkendt af Dansk Psykologforening til Specialistuddannelserne
Der gives certifikat for gennemført uddannelse

Holdstørrelse:
Max. 6 deltagere.

Se mere om 3 årig træningsgruppe >>