Loading color scheme

3-årig træningsgruppe opstart september 2020

Corehold 9

Undervisere:
Bjarne Thannel er den primære underviser og supervisor.
Hvert år består hvert år af 4 moduler á 2 dage, der varetages af Bjarne i Aarhus, en supervisionsdag med Vesla Birkbak og et modul med Jon Frederickson i Odense for alle core-gruppe deltagere. I alt 12 dage pr. år. På CoreCampen i Odense præsenterer Jon Frederickson teori, video-klip og færdighedsøvelser indenfor et specifikt emne, og der vil desuden være 3 demonstrationssupervisioner af 3. årsdeltagere.

Datoer 1. år:
1. modul d. 29.+30. september 2020, Aarhus

CoreCamp d. 20.-22. oktober 2020, Odense

Supervisionsdag d. 24. eller 26. november i Aarhus

Tilmelding og yderligere information:
Mail til: mail@thannel.dk
Materialer:
Litteratur til forberedelse samt powerpoints bliver tilsendt før det enkelte modul

Krav:
Medbring video-optagelse til hvert modul undtagen CoreCamp. Desuden opfordres gruppen til at mødes ind imellem moduler mhp at drøfte teori samt træne/ peergruppesupervision.

Kurset forventes godkendt af Dansk Psykologforening til Specialistuddannelserne
Der gives certifikat for gennemført uddannelse

Holdstørrelse:
Max. 6 deltagere.

Se mere om 3 årig træningsgruppe >>